středa 25. září 2013

Stanovisko Vědecké rady České lékařské komory k "TPO" (z jednání dne 22. října 2012)

Alternativní metody léčby autistů
   Ministerstvo zdravotnictví požádalo ČLK o stanovisko ke třem alternativním metodám léčby autismu. Návrh stanoviska vypracoval pro VR ČLK její člen profesor MUDr. Hrdlička k těmto metodám: „biomodulační“ léčba autismu, „terapie“ pevným objetím PhDr. Jiřiny Prekopové a léčba epilepsie a poruch autistického spektra MUDr. Evou Augustinovou v Egyptě.
   VR ČLK konstatovala, že žádná ze tří analyzovaných metod nesplňuje kritéria ověřeného terapeutického postupu podle zásad „medicíny založené na důkazech“. U „terapie pevným objetím“ PhDr. Jiřiny Prekopové navíc existují důvodné etické pochybnosti, zda nezpůsobuje osobám s autismem stres a utrpení, které nejsou obhajitelné v rámci moderních terapeutických postupů. 
   Vědecká rada ČLK proto konstatuje, že žádná z výše uvedených metod by v České republice neměla být prováděna, pokud pro každou jednotlivou metodu její autoři nedoloží přesvědčivé důkazy o účinnosti a bezpečnosti, tak, jak je dnes požadováno v „medicíně založené na důkazech“.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Copyright 2010 Pevné objetí
Design by Introblogger | This template is brought to you by : allblogtools.com