pátek 1. července 2011

Pevné objetí dle dr. Prekopové

Hlavní postuláty své Terapie pevným objetím (TPO) formulovala dr. Prekopová zde:

http://www.prekopova-pevneobjeti.cz/Pevn%C3%A9objet%C3%AD/POnbspjakonbsp%C5%BEivotn%C3%ADnbspforma/tabid/55/Default.aspx

Výstižný obrázek terapie poskytuje dokument „Mámo, táto, obejmi mě“
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267432237-mamo-tato-obejmi-me/410235100021005/

Z výše napsaného a shlédnutého vyplývá:
  • „Pevné objetí“ se uskutečňuje často zalehnutím, což je hlavně pro děti velmi diskomfortní až nebezpečné.
  • Uskutečňuje se proti vůli dítěte, na jeho křik, prosby, fyziologické potřeby a přání není brán zřetel. Argumentuje se faktem, že malé dítě, případně člověk s autismem či mentálním postižením „nemá vůli“.
  • „Pevné objetí“ provází ventilace negativních emocí z obou stran. Těžko říct, zda rodičovskou „slovní ventilaci“ nesou hůř děti, které jí rozumí nebo ty, které pouze mate a děsí.
  • Terapie končí až na základě subjektivního pocitu rodiče, že „proudí láska“ – což může trvat i několik hodin. „Proudění lásky“ lze snadno ztotožnit s rezignací a vyčerpaností dítěte.
  • Neexistují kontraindikace na straně dítěte, „objetí“ tak může např. spustit epileptický záchvat (viz. vyjádření známého neurologa).
  • Doporučuje se např. pro „léčbu autismu“, ačkoli je dávno vyvráceno, že by jeho příčina ležela v citovém odloučení od matky v útlém dětství či v jejím citovém chladu. Proto důvod aplikace této „terapie“, která je pro autisty kvůli jejich dotykové senzitivitě vrcholně nepříjemná a bolestivá, je dosti iluzorní. Další aspektem je fakt, že slovní ventilaci vzteku stejně jako gestům autisté nerozumějí. Vnímají celý akt pouze jako něco bolestivého, omezujícího, matoucího až na životě je ohrožujícího. Z důvodu úzkostí často k autismu přidružených může jít o silně traumatizující zážitek, který je může poznamenat i doživotně.
Lékařské vyjádření, které poskytl matce zajímající se o TPO známý neurolog

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Copyright 2010 Pevné objetí
Design by Introblogger | This template is brought to you by : allblogtools.com