úterý 27. září 2011

O webu

Říkáme NE metodě pevného objetí

Tento web píše skupina rodičů dětí s autismem z České a Slovenské republiky. Nestojí za námi žádná oficiální organizace, ačkoli se hlásíme ke stanovisku, které ve věci terapie pevným objetím vydala Apla.
Důrazně protestujeme proti terapiím, které jsou uskutečňovány bez souhlasu obou stran, při kterých je zneužita pozice síly. Uznáváme běžné rodičovské objetí, při kterém dítě pociťuje lásku, ale ne násilí a omezení svobody pohybu a základních práv. Taktéž neprotestujeme vůči omezení svobody z důvodu odvrácení bezpečnostního rizika pro dítě nebo jeho okolí na dobu nevyhnutelně nutnou.

Proč tento web?

Bývají nám podsouvány různé motivy a naše snaha informovat a diskutovat o skutečné podobě metody a jejích rizicích bývá vykládána různě.

Odkazy – časová osa po odvysílání dokumentu

Prostřednictvím odkazů bychom chtěli heslovitě zrekapitulovat dění na internetu a v médiích po odvysílání dokumentu „Mámo, táto, obejmi mě“.
 
Copyright 2010 Pevné objetí
Design by Introblogger | This template is brought to you by : allblogtools.com