úterý 27. září 2011

O webu

Říkáme NE metodě pevného objetí

Tento web píše skupina rodičů dětí s autismem z České a Slovenské republiky. Nestojí za námi žádná oficiální organizace, ačkoli se hlásíme ke stanovisku, které ve věci terapie pevným objetím vydala Apla.
Důrazně protestujeme proti terapiím, které jsou uskutečňovány bez souhlasu obou stran, při kterých je zneužita pozice síly. Uznáváme běžné rodičovské objetí, při kterém dítě pociťuje lásku, ale ne násilí a omezení svobody pohybu a základních práv. Taktéž neprotestujeme vůči omezení svobody z důvodu odvrácení bezpečnostního rizika pro dítě nebo jeho okolí na dobu nevyhnutelně nutnou.

Proč tento web?

Bývají nám podsouvány různé motivy a naše snaha informovat a diskutovat o skutečné podobě metody a jejích rizicích bývá vykládána různě.

Je to ale vcelku jednoduché: to, co nás žene, je v první řadě strach. Podívejte se alespoň na první minuty dokumentu Mámo, táto, obejmi mě. Doma si projevujeme lásku svým způsobem, dle našeho názoru přirozeným a po generace předávaným. Pak přijde samozvaný terapeut se svým výkladem lásky a v mžiku dokáže nabourat psychiku dítěte na roky. A naše mravenčí a trpělivá práce, kdy vštěpujeme dítěti důvěru v okolní svět a pomalinku, trpělivě, po drobných krůčcích odbouráváme jeho strachy, přijde jedním neuváženým zásahem vniveč. Je řada takových „odborníků“, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě...
Bohužel jsou signály, že se pevné objetí šíří v České republice i do kolektivních zařízení (viz rubrika Osobní výpovědi, např. výpovědi paní M. J. a E. M.). Ačkoli naše děti vyrůstají v rodinách, jednou přijde čas, kdy se o ně nebudeme moci pečovat a budeme hledat zařízení, kde se o ně postarají. Vzhledem k rychlosti šíření pevného objetí (k níž přispívá také léta trvající nekritický pohled řady našich médií) se bojíme, aby nedošlo k tomu, že naše děti bude někdo léčit či zklidňovat pevným objetím.
Jiřina Prekopová se prohlašuje za odbornici na autismus. Při své léčbě pevným objetím vychází z hypotézy Leo Kannera, že autismus může být zapříčiněn poruchou vazby mezi matkou a dítětem (a tuto porušenou vazbu se Jiřina Prekopová snaží obnovit pevným objetím a tím vyléčit autismus). Podotýkáme, že hypotéza Leo Kannera se považuje více než 40 roků za vyvrácenou!

Nejde tu ale jen o děti autistické.
Pevné objetí je také dosti rozšířeno mezi psychology a je doporučováno i dětem hyperaktivním či jinak „nestandardním“ (viz např. výpověď paní K. T.) a také dětem v náhradní rodinné péči.
Dle názoru právničky, který vyšel v časopisu Psychologie dnes dokonce existuje oprávněná obava, že terapie pevným objetím naplňuje znaky činu omezování osobní svobody!
Pevné pevné objetí v České republice už léta nekriticky přijímáno a rozšiřováno. Jiřině Prekopové vyšla řada knih u renomovaného vydavatelství Portál. Spolupracuje s ní nadace Naše dítě v rámci svého preventivního programu STOP násilí na dětech (!). Její metoda se přednáší na vysokých školách.
Až na začátku roku 2011 se situace změnila, ale pokud byste ještě koncem roku 2010 v rámci ČR hledali kritické hlasy k pevnému objetí, takřka žádný byste nenašli. Přitom jde o metodu riskantní, neakreditovanou, stojící na samém okraji psychoterapeutických přístupů.

Už jsme slyšeli, že naší motivací (pro snahu o objektivní informování a kritickou diskusi o pevném objetí) je náš nepřiznaný strach z intimity a blízkosti způsobený našimi porušenými vztahy a potřebovali bychom prostě jen obejmout... Také jsme slyšeli, že za vším je možná naše těžko snesitelná bolest z představy, že jsme nevědomě zavinili autismus našich dětí...

Všem chceme vzkázat: čtěte, přemýšlejte a pište o pevném objetí a nenechávejte si svoje informace pro sebe! K tomu vás chce podnítit tato webová stránka.
Doporučení pro začátek: pro první informaci doporučujeme článek Ester Danelové Jménem lásky tě teď zalehnu
a reportáž Josefa Klímy o pevném objetí, která byla odvysílána na TV Prima 13. 9. 2011 v rámci cyklu Soukromá dramata.
Dále: velké množství odkazů k tématu najdete na stránce Odkazy - časová osa po odvysílání dokumentu.

Kontakt na redakci: pevne-objeti()seznam.cz

We say NO to holding therapy according Jirina Prekop!

We are parents of children with autism from the Czech and the Slovak Republic. We’re not formally organized.
We strongly protest against the therapies that are made without the consent of both sides.
We accept common parental embrace, in which the child feels love.
We don’t accept violence and restriction of movement and restriction of fundamental rights.

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Copyright 2010 Pevné objetí
Design by Introblogger | This template is brought to you by : allblogtools.com