sobota 15. října 2011

Reportéři ČT na téma pevné objetí

V pořadu Reportéři ČT byla dne 10. 10. 2011 odvysílána reportáž s názvem Sporná metoda pevného objetí.
V pořadu zazněly názory obou stran (hovoří zde Zbyněk Vybíral, Václav Mertin, Jaroslav Šturma, Zuzana Baudyšová...) a dostali zde prostor i manželé Andělovi (rodina z dokumentu „Mámo, táto, obejmi mě“). Jiřina Prekopová zde komentuje jeden z tragických případů úmrtí dítěte při attachment/holding therapy, které se staly v USA.

Je dobré vědět, že režisérka reportáže, Monika Elšíková, natočila mj. i tento oslavný dokument o Jiřině Prekopové: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265737370-mali-tyrani/210542151030001/.

Debata o reportáži o PO probíhá na webu pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/diskuse/ a také na stránce http://www.facebook.com/rikame.ne.mpo.

Zkrácená textová verze pořadu (a v něm prezentovaných názorů) je k dispozici na odkazu http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/139642-pevne-objeti-terapie-nebo-tyrani-deti/.

Doslovný přepis reportáže o pevném objetí (zpracováno dle webu ČT):
00:22:20 Moderátor a vedoucí redaktor Marek Wollner: „Její metoda pevného objetí vzbuzuje velké emoce.
00:22:24 Má sloužit k obnovení vztahu mezi rodiči a dětmi.
00:22:28 Kritici však namítají, že je to pouhé násilí.
00:22:31 Jiřina Prekopová je však díky své metodě
00:22:34 zřejmě nejznámější českou psycholožkou ve světě.
00:22:37 Její spor s českými odpůrci zaznamenala Monika Elšíková.“
00:22:45 Moderátorka Monika Elšíková: „Světoznámá psycholožka českého původu Jiřina Prekopová
00:22:49 je autorkou terapie pevným objetím.
00:22:52 Česká televize o této metodě uvedla film Mámo, táto, obejmi mě.
00:22:55 Vyvolala velký rozruch,
00:22:58 protože někteří lidé po zhlédnutí filmu nabyli dojmu,
00:23:01 že se jedná o týrání dětí.“
00:23:06 Jiřina Prekopová: „Ó, vždyť já tě mám tak ráda, ale málo ti to ukazuju, že?
00:23:10 A teď ti to řeknu.
00:23:13 Já mám hroznou zlost,
00:23:16 když ty o mně špatně mluvíš s tatínkem, to mě bolí.
00:23:32 Já tu maminku motivuju, aby ho zrcadlila, každou hlásku.
00:23:38 Ty chceš pryč? Ale já jsem tvoje maminka, já tě nedám,
00:23:43 a ty vlastně musíš mít rád lidi, že jo, a prostě zrcadlení.
00:23:50 A nakonec to musí skončit smírem
00:23:54 a tím, že se on rád s maminkou mazlí.“
00:23:57 Moderátorka: „Pane doktore, co máte proti metodě pevného objetí? Jaký máte názor?“
00:24:04 Zbyněk Vybíral, psycholog: „Co proti ní mám, toho by bylo víc, to by bylo na delší povídání.
00:24:08 Jaký mám na ni názor... Když to trochu vyhraním,
00:24:11 můj názor je, že to není psychoterapie,
00:24:14 protože většina psychoterapií dovoluje klientovi nebo pacientovi,
00:24:18 aby nepříjemné sezení, nepříjemnou techniku kdykoliv přerušil.
00:24:27 V podmínkách takzvané terapie pevným objetím
00:24:32 jinými slovy se říká, že se tam láme vůle
00:24:36 nebo nesouhlas osoby, která je pevně objímána,
00:24:40 že se přes tento nesouhlas má jít dál.
00:24:44 A vychází se z toho, že to bude prospěšné,
00:24:47 ale když si představíme dítě nebo i dospělou osobu,
00:24:51 jak je pevně objímána, já někdy říkám svírána,
00:24:54 s tím, že jí říká ten, kdo ji svírá nebo objímá, že ji má rád,
00:24:59 a ona má nebo musí vydržet i ty chvíle,
00:25:02 kdy volá, křičí někdy, já už nechci, je mi to nepříjemné,
00:25:07 bolí mě to, pusťte mě, já chci svou svobodu.“
00:25:10 Václav Mertin, psycholog: „Viděla jste ten dokument?
00:25:13 Ta máma tam ležela na tom dítěti,
00:25:16 to dítě se evidentně bránilo, nereagovalo.“
00:25:20 Yveta Andělová, matka Marečka: „Dívej se na mě!
00:25:22 Au, to mě bolí! To mně dělat nebudeš!“
00:25:32 Václav Mertin: „Nevím, jak se vypořádáte s tím dokumentem, který to spustil.
00:25:36 Předtím se už pokoušel Vybíral, ale moc to nešlo.
00:25:40 Tenhle dokument rozpoutal velkou rodičovskou diskusi,
00:25:43 kde jsou obhájci, ale jsou tam i oponenti.“
00:25:50 Yveta Andělová: „Mareček byl typický autista, nevyhledával kontakt,
00:25:53 hrál si jenom s neživými předměty,
00:25:56 nevyhledával lidi, emoce též neprojevoval.
00:26:02 Spíš občas míval různé záchvaty vzteku.“
00:26:16 Radomír Anděl: „Ta doba před a po byla zásadně jiná.
00:26:20 Potom když Marek nastoupil k logopedce,
00:26:24 tak říkala, že se s ním pracuje daleko lépe a je klidnější.
00:26:35 Rozumí víc tomu, co po něm chtěla.“
00:26:39 Moderátorka: „Takže vy jste přesvědčeni o tom, že to je díky této metodě.“ Yveta Andělová: „Ano.“
00:26:46 Jaroslav Šturma, psycholog: „Dotek není něco samoúčelného,
00:26:49 je to cosi, co je ve službě obnovy toho vztahu.
00:26:54 A tím, kdo z toho má mít užitek,
00:26:58 je dítě a náš vzájemný vztah.
00:27:02 Nedělám to z nějakých svých potřeb,
00:27:06 ale dělám to pro to dítě a pro ten vztah.
00:27:11 Důležité je, že to pevné objetí se vždycky děje mezi osobami,
00:27:15 které k sobě náležejí.“
00:27:20 Moderátorka: „Máte nějakou konkrétní zkušenost s pevným objetím?“
00:27:27 Zbyněk Vybíral: „Nebyl jsem nikým takto pevně objímán, můžu říct, že ne.“
00:27:31 Moderátorka: „A byl jste u toho, když se to dělalo někde,
00:27:34 nebo to znáte jen z literatury, z diskusí?“
00:27:38 Zbyněk Vybíral: „Moje kompetence se k tomu vyjadřovat
00:27:41 je obeznámenost s dílem Jiřiny Prekopové, s knihami,
00:27:45 obeznámenost s videi.
00:27:49 Sám jsem zorganizoval v odborném časopise diskusi,
00:27:53 výměnu názorů zastánců a odpůrců metody,
00:27:57 komunikoval jsem s těmito lidmi, spoustu jsem toho přečetl.
00:28:01 To je asi moje kompetence.
00:28:04 Nezažil jsem to, neviděl jsem to na vlastní oči.“
00:28:10 Zuzana Baudyšová, Nadace Naše dítě: „Paní doktorka Prekopová si je velmi dobře vědoma,
00:28:13 že pevné objetí nelze uplatňovat u každého autistického dítěte,
00:28:18 zrovna ne tak u každého dítěte,
00:28:22 kde není pochopení a vůle rodičů, aby do pevného objetí vstupovali.“
00:28:30 Jiřina Prekopová: „My jsme vlastně taková autistická společnost.
00:28:33 Každý má svůj byt, svoje čtyři stěny,
00:28:36 svůj počítač a svoji televizi
00:28:39 a svoje šuple s čokoládami a svou flašku s pivem,
00:28:42 svého psychoterapeuta, svoje psychofarmaka,
00:28:46 svoje deprese a svůj strach, že není milován.“
00:28:50 Moderátorka: „V čem je vlastně ten největší spor?
00:28:53 V tom, že se to používá u autistických dětí,
00:28:56 že děti se nemůžou bránit, že to je invazivní metoda?
00:28:59 Co by se dalo shrnout pro lékaře, že je nejhorší na tomhle?“
00:29:06 Zbyněk Vybíral: „Tato terapie se hodně podobá takzvané holding terapii,
00:29:09 terapii pevným objetím v Americe, která je v řadě států USA zakázána,
00:29:13 protože tam terapeuti usmrtili, udusili několik dětí.“
00:29:17 Moderátorka: „My jsme viděli v Čechách záběry z USA,
00:29:21 kde byla podobná terapie, kde v rámci asi nějaké sekty
00:29:24 si několik dospělých lehlo na dítě, které zadusili.
00:29:28 Ale to nebyla metoda pevného objetí?“
00:29:31 Jiřina Prekopová: „Ne, to nebyla moje metoda.
00:29:34 Já jsem ten film taky viděla, skrytou kamerou byl točený.
00:29:38 To dítě zemřelo v důsledku dušení
00:29:41 a ta terapeutka byla odsouzena na 16 let
00:29:44 a adoptivní matka na 12.
00:29:47 Plným právem, protože takhle se nemůže zacházet s dítětem.
00:29:52 Oni po něm chtěli, aby řeklo „ano“.
00:29:55 A to dítě bylo zásadní opozičník a pořád jenom říkalo „ne a ne“,
00:30:00 já už tady nemůžu dýchat. Zavázali ho do pytle.
00:30:04 Když řekneš „ano“, tak tě pustíme. „Ne!“
00:30:08 Ale to dítě sveřepě a hrdě setrvalo a potom umřelo.
00:30:12 Tak to je něco, s čím absolutně nemůžu souhlasit,
00:30:15 a jsem za to, aby byli odsouzeni.
00:30:19 Ne-li k trestu smrti, když to stálo život.“
00:30:26 Jaroslav Šturma: „Myslím si, že největší kritici jsou ti, kteří to nikdy neviděli,
00:30:29 nezažili a jenom o tom slyšeli z druhé ruky,
00:30:34 nějaké zkreslené referáty.“
00:30:39 Radomír Anděl: „Řekl bych, že dnešní doba rychlých informací,
00:30:44 dá se říci i zkratkovitých, nepřispívá k tomu,
00:30:49 aby se lidi o to zajímali hlouběji.
00:30:53 Vysloví prostě názor, aniž by věděli podrobnosti.“
00:31:09 Samozřejmě byli bychom rádi,
00:31:13 aby tato naše slova pomohla rodičům, jako jsme my,
00:31:18 nebo stejně postiženým dětem.
00:31:21 Pokud by někdo projevil zájem o tuto metodu,
00:31:26 tak by si opravdu měl najít na to čas
00:31:30 a přečíst si od doktorky Prekopové nějakou knihu
00:31:35 a zajímat se o to do větší hloubky.“

Žádné komentáře:

Okomentovat

 
Copyright 2010 Pevné objetí
Design by Introblogger | This template is brought to you by : allblogtools.com