středa 25. září 2013

Stanovisko Vědecké rady České lékařské komory k "TPO" (z jednání dne 22. října 2012)

Alternativní metody léčby autistů
   Ministerstvo zdravotnictví požádalo ČLK o stanovisko ke třem alternativním metodám léčby autismu. Návrh stanoviska vypracoval pro VR ČLK její člen profesor MUDr. Hrdlička k těmto metodám: „biomodulační“ léčba autismu, „terapie“ pevným objetím PhDr. Jiřiny Prekopové a léčba epilepsie a poruch autistického spektra MUDr. Evou Augustinovou v Egyptě.
   VR ČLK konstatovala, že žádná ze tří analyzovaných metod nesplňuje kritéria ověřeného terapeutického postupu podle zásad „medicíny založené na důkazech“. U „terapie pevným objetím“ PhDr. Jiřiny Prekopové navíc existují důvodné etické pochybnosti, zda nezpůsobuje osobám s autismem stres a utrpení, které nejsou obhajitelné v rámci moderních terapeutických postupů. 
   Vědecká rada ČLK proto konstatuje, že žádná z výše uvedených metod by v České republice neměla být prováděna, pokud pro každou jednotlivou metodu její autoři nedoloží přesvědčivé důkazy o účinnosti a bezpečnosti, tak, jak je dnes požadováno v „medicíně založené na důkazech“.

sobota 15. října 2011

Reportéři ČT na téma pevné objetí

V pořadu Reportéři ČT byla dne 10. 10. 2011 odvysílána reportáž s názvem Sporná metoda pevného objetí.
V pořadu zazněly názory obou stran (hovoří zde Zbyněk Vybíral, Václav Mertin, Jaroslav Šturma, Zuzana Baudyšová...) a dostali zde prostor i manželé Andělovi (rodina z dokumentu „Mámo, táto, obejmi mě“). Jiřina Prekopová zde komentuje jeden z tragických případů úmrtí dítěte při attachment/holding therapy, které se staly v USA.

neděle 9. října 2011

Pevné objetí, rozpory

1/ Kdo koho smí objímat?

  • Pevné objetí mohou praktikovat pouze osudově spjatí lidé - rodiče a děti v jakémkoli věku, manželé, dlouhodobí partneři.
  • Pokud se žák nachází v silné emocionální krizi, která se nedá zvládnout, použijí TPO i učitelé. Potom učitel jedná jako zástupce rodičů.

Soukromá dramata na téma pevné objetí

Televize Prima odvysílala 13. září 2011 v rámci pořadu „Soukromá dramata“ reportáž o pevném objetí dle Jiřiny Prekopové. Reportáž se natáčela v létě 2011. Prostor zde dostali příznivci i odpůrci metody. V reportáži byly také mj. použity záběry z dokumentu „Mámo, táto, obejmi mě“.
Soukromá dramata

úterý 27. září 2011

O webu

Říkáme NE metodě pevného objetí

Tento web píše skupina rodičů dětí s autismem z České a Slovenské republiky. Nestojí za námi žádná oficiální organizace, ačkoli se hlásíme ke stanovisku, které ve věci terapie pevným objetím vydala Apla.
Důrazně protestujeme proti terapiím, které jsou uskutečňovány bez souhlasu obou stran, při kterých je zneužita pozice síly. Uznáváme běžné rodičovské objetí, při kterém dítě pociťuje lásku, ale ne násilí a omezení svobody pohybu a základních práv. Taktéž neprotestujeme vůči omezení svobody z důvodu odvrácení bezpečnostního rizika pro dítě nebo jeho okolí na dobu nevyhnutelně nutnou.

Proč tento web?

Bývají nám podsouvány různé motivy a naše snaha informovat a diskutovat o skutečné podobě metody a jejích rizicích bývá vykládána různě.

Odkazy – časová osa po odvysílání dokumentu

Prostřednictvím odkazů bychom chtěli heslovitě zrekapitulovat dění na internetu a v médiích po odvysílání dokumentu „Mámo, táto, obejmi mě“.

pátek 1. července 2011

Právní názor na terapii pevným objetím zveřejněný v časopise Psychologie dnes 5/2011

Vážená redakce,
jsem právnička s praktickou zkušeností v oblasti práva rodinného a chci reagovat na článek otištěný v březnovém čísle pod názvem Spor o terapii pevným objetím.
Práva dětí jsou v naší republice chráněna hned několika zákony, z nichž lze uvést Úmluvu o právech dítěte, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí.

Obejměte dítě a nechte je trpět

V Česku jde do módy terapie pevným objetím, která vyvolává velké spory. Rodič při ní autistické či jinak handicapované dítě dlouho objímá násilím proti jeho vůli. Má se tím obnovit citové pouto. Podle kritiků jde o týrání.

Výpověď Ginger, oběti tzv. terapie pevným objetím

Materiál je převzat z webu Stop Child Torture (Zastavte mučení dětí), který shromažďuje výpovědi obětí holding/attachment terapií (tzv. survivors). Z tohoto webu pochází jak rozhovor s Ginger, tak komentář autora webu Waywarda Radishe. Výpověď Ginger je pro nás zajímavá tím, že Ginger hovoří přímo o pevném objetí dle Jiřiny Prekopové, které na ní praktikovala její matka. Ginger je z Německa. Oba články pochází ze září 2008.

Výpověď paní M. J., matky chlapce s PAS, osobní zkušenost s PO z ČR (2010)

Náš 12letý syn Marek je autista s mentální retardací a hyperaktivitou, nemluví a v posledních měsících máme největší problémy s jeho agresivitou. Sotva začal jako malý chodit, hned běhal jako „neřízená střela“ bez rozumu, bez pudu sebezáchovy. Bylo to náročné období, každou chvíli úraz, nedalo se to uhlídat.
Od 5 let jsem Marka denně vozila 30 km do speciální školy v Brně, celých 6 let. Ve škole ho zvládali skvěle! Mělo to však jeden háček, naše složité cestování, nemám totiž řidičák.

Výpověď paní E. M., matky autistického syna, osobní zkušenost s PO v ČR (1996)

S laskavým svolením paní E. M. zprostředkováváme příběh, o který se již podělila na blogu Carllita v listopadu 2007 a také na webu Postižené děti v diskusi pod tímto článkem v lednu 2011:
„Je to již asi 15 let, kdy můj autistický syn s MR (extrémně hyperaktivní) na doporučení lékařky, nastoupil do tehdy zřejmě jediného předškolního zařízení, které se autismem zabývalo, aby dostával nové podněty a odborné vedení.

Výpověď paní K. T., matky chlapce s PAS, osobní zkušenost s PO z ČR (2010)

Jsem máma 4letého klučíka. Po problémech ve školce jsme začali chodit ke klinické psycholožce do Příbrami.
Doporučila nám pevné objetí bez jakéhokoliv vyšetření syna, jen si s námi povídala a na základě toho nám to bylo pevné objetí doporučeno, bez ukázky. Když tajtrdlik dostal záchvat, tak jsem to zkusila. Bylo to před rokem, když mu byly necelé 3 roky.

Therese Joliffe, osobní zkušenost s PO

„Utrpení způsobené terapií objetím bylo pro mne nesnesitelné. Terapií se u mne nedosáhlo ničeho. Moje zklidnění pramenilo z vyčerpání. Ze svého zážitku jsem byla v takovém šoku, že jsem se chvíli nedokázala ani hýbat, ani myslet.“

Ľuba, dívka s AS, názor na PO

K samotnému TPO v skratke: Prekopová hovorí, že dieťa sa má objímať, aby bolo vnútorne slobodné. Avšak, ako možno obmedzovaním slobody (držaním dieťaťa v zovretí) dosiahnuť, aby bolo slobodné? Násilie má viesť ku slobode? Veď to je čisté protirečenie, nezmysel.

Pevné objetí dle dr. Prekopové

Hlavní postuláty své Terapie pevným objetím (TPO) formulovala dr. Prekopová zde:

http://www.prekopova-pevneobjeti.cz/Pevn%C3%A9objet%C3%AD/POnbspjakonbsp%C5%BEivotn%C3%ADnbspforma/tabid/55/Default.aspx

Výstižný obrázek terapie poskytuje dokument „Mámo, táto, obejmi mě“
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267432237-mamo-tato-obejmi-me/410235100021005/
 
Copyright 2010 Pevné objetí
Design by Introblogger | This template is brought to you by : allblogtools.com